20 học sinh Việt Nam đã nhận học bổng Chính Phủ New Zealand bậc trung học (NZSS)

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) chính thức công bố danh sách 20 học sinh Việt Nam nhận Học bổng New Zealand Schools Scholarships (NZSS) – học bổng Chính phủ đầu tiên của New Zealand dành cho bậc Trung học, và Việt Nam hiện là nước duy nhất nhận được học bổng này. 20 em học sinh tài năng này sẽ có cơ hội khám phá nền giáo dục hướng tới tương…

Mang thai

Thực đơn cho bé