Trẻ phạm pháp

Giáo dục con: Tránh 4 điều sau nếu không muốn trẻ lớn lên dễ phạm pháp

Nhân chi sơ tính bổn thiện, mọi trẻ em sinh ra đều lương thiện như nhau, nhưng do tác động của sự dạy dỗ và môi trường sẽ vì thế mà thay đổi. Dạy con, giáo dục con cái là chuyện không hề dễ dàng và cần trách nhiệm to lớn từ các bậc cha mẹ, người lớn. Đừng xuề xoà, dễ dàng trong cách dạy con trẻ. Tương lai của bé chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cách mà bạn dạy con hôm nay...
- Advertisement -spot_img

Latest News

- Advertisement -spot_img