Tag

Dạy con ngoan

Vì sao con không nghe lời?

Con không nghe lời bạn, dù bạn đã nhiều lần phạt bé? Dưới đây là những sai lầm của chính bạn dẫn đến việc trẻ không nghe lời..